Тестове 1-10 от 194

Тест по история за 5 клас-входно ниво
22въпр.

Тест по история за 5 клас-входно ниво

Тестът има за цел да провери знанията на учениците, усвоени при обучението по предмета „Човек и общество“ в 4 клас и да провери подготвеността им за началото на учебната година в 5 клас
  • 93
Трудност:
30%
Примерен тест - история
29въпр.

Примерен тест - история

Решаването на този тест ще Ви даде възможност да проверите познанията си по история и цивилизация на ниво матура. Поради електронния му вариант, в теста са включени само въпросите с четири възможни отговора, един от които е верен.
  • 1
Трудност:
38%
Примерен тест история - ДЗИ 2008
20въпр.

Примерен тест история - ДЗИ 2008

Решете този тест и проверете знанията си по история и цивилизация на ниво матура. Тестът отговаря на изискванията за формат на зрелостен изпит определени от МОН. Всеки от въпросите има точно един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%