Тестове 51-60 от 3169

Примерен тест за ДЗИ - Български език и литература
33въпр.

Примерен тест за ДЗИ - Български език и литература

Тестът може да бъде от полза на учащите се зрелостници, на които им предстои да се явяват на матура. В теста са включени само въпросите с избираем отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Общ тест - Български език и литература
29въпр.

Общ тест - Български език и литература

Тестът е подходящ за ученици от 11. и 12. клас и е полезен при подготовка за класни работи, изходни нива, дори и за зрелостните изпити. Състои се от 30 въпроса от затворен тип.
  • 1
Трудност:
77%
География - Северна Америка
20въпр.

География - Северна Америка

Тестът обхваща учебния материал по география в 6. клас, по-конкретно раздела за Северна Америка. Включени са 20 въпроса, всеки с по четири възможни отговора, от които само един е верен.
  • 29
Трудност:
11%
Български език и литература - изходен
59въпр.

Български език и литература - изходен

Тестът е предназначен за ученици в 9. клас на СОУ, разгледани са понятията микротеми и микротекст, проверка на думи за правилност, пунктуационни грешки, проверяват се знанията за произведенията "Антигона","Илиада" и текстовете от старобългарската литература.
  • 1
Трудност:
71%
Защита при бедствия, аварии и катастрофи
30въпр.

Защита при бедствия, аварии и катастрофи

Тестът е даван на общо ученическо състезание. Има за цел да провери образователната култура на учениците по оказване на първа помощ, евакуация, разпознаване на сигнализация при бедствия и аварии.
  • 0
Трудност:
0%