Тестове 1-10 от 98

Тест по информатика
15въпр.

Тест по информатика

Тестът е даван на изпити в катедра "Електротехника, електроника, автоматика и хранителни технологии" (УХТ - Пловдив) по дисциплината информатика втора част. Въпросите имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по информатика за ученици от 11 клас - Паскал
10въпр.

Тест по информатика за ученици от 11 клас - Паскал

Теста обхваща модулите масиви, низ и подпрограми от учебната програма за ученици в 11 клас профилирана подготовка. Въпросите имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по информационни технологии за 10-ти клас
36въпр.

Тест по информационни технологии за 10-ти клас

Този тест включва въпроси по информационни технологии за устройството на компютъра и за използването на програмите Word, Power Point и Excel , както и въпроси за Internet. Всички въпроси са с избираеми отговори, само един от които - верен.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по информатика за 9-ти клас на тема: текстообработка
14въпр.

Тест по информатика за 9-ти клас на тема: текстообработка

Тематичен тест по информатика за проверка на знанията върху текстообработка. Може да бъде решаван от всички. Въпросите имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по информационни технологии за 9-ти клас
32въпр.

Тест по информационни технологии за 9-ти клас

Тестът съдържа 32 въпроса, които обхващат цялото учебно съдържание за 9 клас по ИТ, Може да се използва като годишен приравнителен или поправителен теоретичен изпит. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по информатика на тема програмиране в С ++ за 9-ти клас
16въпр.

Тест по информатика на тема програмиране в С ++ за 9-ти клас

Междинен тест по информатика. Целта на теста е да провери знанията на учениците, изучаващи Компютърна техника и технологии. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 3
Трудност:
78%