Тестове 1-10 от 9

Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво I вариант
20въпр.

Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво I вариант

Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците, завършващи 8. клас, но също може да се ползва и като входно ниво за 9. клас. Включени са само въпросите с избираем отговор.
  • 24
Трудност:
61%
Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво III вариант
20въпр.

Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво III вариант

Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците, завършващи 8. клас, но също може да се ползва и като входно ниво за 9. клас. Включени са само въпросите с избираем отговор.
  • 9
Трудност:
60%
Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво IV вариант
20въпр.

Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво IV вариант

Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците, завършващи 8. клас, но също може да се ползва и като входно ниво за 9. клас. Включени са само въпросите с избираем отговор.
  • 7
Трудност:
74%
Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво V вариант
20въпр.

Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво V вариант

Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците, завършващи 8. клас, но също може да се ползва и като входно ниво за 9. клас. Включени са само въпросите с избираем отговор.
  • 47
Трудност:
51%
Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво I вариант
20въпр.

Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво I вариант

Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците, завършващи 8. клас, но също може да се ползва и като входно ниво за 9. клас. Включени са само въпросите с избираем отговор.
  • 21
Трудност:
64%