Тестове 1-10 от 9

Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво I вариант
20въпр.

Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво I вариант

Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците, завършващи 8. клас, но също може да се ползва и като входно ниво за 9. клас. Включени са само въпросите с избираем отговор.
  • 27
Трудност:
63%
Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво III вариант
20въпр.

Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво III вариант

Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците, завършващи 8. клас, но също може да се ползва и като входно ниво за 9. клас. Включени са само въпросите с избираем отговор.
  • 9
Трудност:
60%
Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво IV вариант
20въпр.

Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво IV вариант

Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците, завършващи 8. клас, но също може да се ползва и като входно ниво за 9. клас. Включени са само въпросите с избираем отговор.
  • 7
Трудност:
74%
Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво V вариант
20въпр.

Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво V вариант

Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците, завършващи 8. клас, но също може да се ползва и като входно ниво за 9. клас. Включени са само въпросите с избираем отговор.
  • 68
Трудност:
52%
Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво I вариант
20въпр.

Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво I вариант

Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците, завършващи 8. клас, но също може да се ползва и като входно ниво за 9. клас. Включени са само въпросите с избираем отговор.
  • 23
Трудност:
64%