Тестове 1-10 от 1

Тест по Основи на туризма за ученици от 9-ти клас
20въпр.

Тест по Основи на туризма за ученици от 9-ти клас

Дава резултати за междинни знания на ученици при усвояване на основните понятия. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от еди нверен отговор. Предназначен е за ученици в 9-ти клас, изучаващи Туризъм.
  • 17
Трудност:
47%