Води, почви, растителен и животински свят в България

Тестът има за цел да провери как е усвоен материалът, по география, изучен през месец ноември. Обхваща води, почви, растителен и животински свят. Включва 24 въпроса от затворен тип.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:34:09
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете пълната група фактори, влияещи върху разпределението на повърхностните води в България:

  2. Коя от посочените характеристики на реките в страната е невярна?

  3. Коя от посочените реки не извира от Рила планина?

  4. Коя река образува Моминоклисурският пролом, свързващ Разложката и Гоцеделчевската котловини?

  5. Кое е най-дълбокото ледниково езеро в Рила /38 м./

  6. Коя от изброените реки е най-голям приток на Дунав и е най-дългата река у нас /368 км./

  7. От какво зависи нивото на подпочвените води?

  8. Кой е най-важният източник на речни води?

  9. Най-горещият минерален извор в България е с температура 101,4 °С. Къде се намира той?

  10. Най-голям язовир по воден обем в България е: