Тестове 1-10 от 1

Тест по астрономия
40въпр.

Тест по астрономия

Решаването на тези тестове става с помощта на демонстатора. Правилният отговор помага на учениците да разберат дали вярно са разбрали как се работи с демонстртора. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 1
Трудност:
83%