Тестове 1-10 от 5

Тест по обща теория на счетоводната отчетност за 10-ти клас
15въпр.

Тест по обща теория на счетоводната отчетност за 10-ти клас

Тестът съдържа въпроси от възлови теми от модула ОТСО, а именно нормативна уредба, структура на счетоводната сметка, структура на счетоводен баланс, систематично счетоводно отчитане. Има въпроси с повече от един верен отговор.
  • 16
Трудност:
59%
Тест по компютърно счетоводство за ученици от 12-ти клас
19въпр.

Тест по компютърно счетоводство за ученици от 12-ти клас

Проверете знанията си за счетоводните програми и информационни технологии. Този тест съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 3
Трудност:
56%