Тестове 1-10 от 26

Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор
10въпр.

Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор

Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
  • 1
Трудност:
10%
Счетоводно отчитане на паричните средства и инвестициите в предприятията от публичния сектор
10въпр.

Счетоводно отчитане на паричните средства и инвестициите в предприятията от публичния сектор

Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема
19въпр.

Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"

Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Основи на счетоводството - тест
9въпр.

Основи на счетоводството - тест

Тест - основи на счетоводството за студенти от специалностите ИМ - МИП, ИТ, ПА и др. за икономически специалности. Тестът съдържа 9 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
  • 2
Трудност:
67%
Доставки, материални запаси, аналитични сметки
22въпр.

Доставки, материални запаси, аналитични сметки

Тестът включва въпроси, свързани с характерните особености на осчетоводяването на материалните запаси и работата със аналитични сметки. Включени са и въпроси с повече верни отговора.
  • 0
Трудност:
0%