Тестове 1-10 от 1

Тест по обща теория на счетоводната отчетност за 10-ти клас
15въпр.

Тест по обща теория на счетоводната отчетност за 10-ти клас

Тестът съдържа въпроси от възлови теми от модула ОТСО, а именно нормативна уредба, структура на счетоводната сметка, структура на счетоводен баланс, систематично счетоводно отчитане. Има въпроси с повече от един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%