Тест по обща теория на счетоводната отчетност за 10-ти клас

Тестът съдържа въпроси от възлови теми от модула ОТСО, а именно нормативна уредба, структура на счетоводната сметка, структура на счетоводен баланс, систематично счетоводно отчитане. Има въпроси с повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 01:11:17
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Към задължителните нормативни актове се отнася:

  2. Задължителното документиране на стопанските операции е отличителна черта за:

  3. ”Задължение към доставчици” е вид:

  4. Финансовият резултат е форма на проявление на:

  5. Обобщаващи счетоводни сметки са:

  6. Дълготрайните активи се характеризират с това, че:

  7. Податливи на морално изхабяване са:

  8. В счетоводния баланс паричните средства се посочват като:

  9. Началните салда и увеличенията при активните счетоводни сметки се записват в:

  10. Правилото Дебитен сбор > или = на Кредитен оборот се отнася за: