Тестове 21-30 от 1935

Примерен тест за външно оценяване - IV клас
28въпр.

Примерен тест за външно оценяване - IV клас

Тестът е добро помагало при самоподготовката на четвъртокласниците зе предстоящите външни оценявания. Включени са 28 въпроса, като всеки един от тях има само по един верен отговор.
  • 10
Трудност:
29%
Тест по български език и литература
29въпр.

Тест по български език и литература

Тетът е предназначен за да помогне на десетокласниците при самоподготовката за предстоящите класни по български език и литература. Включени са само въпроси от затворен тип.
  • 2
Трудност:
81%
 География - почви, растителен и животински свят на България
29въпр.

География - почви, растителен и животински свят на България

Тестът съдържа въпроси върху материала „Природна география\" за 10 клас. Въпросите са със затворен отговор, като някои от тях имат повече от един верен отговор.
  • 4
Трудност:
81%