Тестове 91-100 от 1935

Информационни технологии - изходен VIII клас
20въпр.

Информационни технологии - изходен VIII клас

Тестът има за цел да провери познанията на осмокласниците по материала, изучен през учебната година като включва разделите, свързани със софтуера, хардуера и интернет. Тестът включва 20 въпроса с избираем отговор.
  • 8
Трудност:
47%