Тестове 81-90 от 1935

Английски език - втора част
15въпр.

Английски език - втора част

Това е втора част на теста за оценка на знанията по Английски език за ниво В1, което според Стандартна европейска рамка отговаря на ниво Intermediate. Зададени са 15 тестови въпроса с различна степен на трудност.
  • 2
Трудност:
40%
Английски език - първа част
15въпр.

Английски език - първа част

Това е тест за оценка на знанията по Английски език за ниво В1, което според Стандартна европейска рамка отговаря на ниво Intermediate . Зададени са 15 тестови въпроса с различна степен на трудност.
  • 2
Трудност:
50%
Български език и литература - примерен ДЗИ
33въпр.

Български език и литература - примерен ДЗИ

Пред Вас е примерен вариант за матура по български език и литература, напълно отговарящ на изискванията на МОН за държавен зрелостен изпит. Поради електронния му вариант в теста не са включени задачите за съставяне на резюме и допълване на изречения, както и последната задача за написване на аргументативен текст.
  • 0
Трудност:
0%
Държавен зрелостен изпит - български език и литература 2011
33въпр.

Държавен зрелостен изпит - български език и литература 2011

Това е вариантът на теста, който се падна и е решаван от зрелостниците на матурата на 17 май 2011 г. по български език и литература. Включени са само задачите от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен.
  • 0
Трудност:
0%
Български език - примерен тест за външно оценяване
16въпр.

Български език - примерен тест за външно оценяване

Това е примерен вариант на тест по българки език и литература, подходящ за проверка на знанията на седмокласници за предстоящи външи оценявания, където се ползва тестът като метод за оценяване.
  • 0
Трудност:
0%
Философия - матура 2008 г.
50въпр.

Философия - матура 2008 г.

Тестът е по предметен цикъл Философия и е зададен на зрелостния изпит, 3 юни 2008 г. Поместеният тук тест съдържа първата част от задачите. Втората част предполага написване на философско есе, което при този електронен вариант на теста е невъзможно технически да се осъществи.
  • 0
Трудност:
0%