Материали 1-10 от 10

П С И Х О Л О Г И Ч Н И И З С Л Е Д В А Н И Я 340 стр. очаква одобрение

П С И Х О Л О Г И Ч Н И И З С Л Е Д В А Н И Я

Диференциацията на знанието ни за социалния свят като: 1) модел за компетентност и 2) културна даденост, може да се подведе под схемата на У. Джеймс за т.нар. познаване отблизо (knowledge of acquaintance) и знаене на известното (knowledge about).
messi
0 0 0
Какво е дислексия 32 стр.

Какво е дислексия?

Дислексията не е болест или увреждане. Тя представлява нарушение, което оказва влияние върху развитието на способности като четене, писане и смятане, за сметка на силно развити творчески умения и креативност.
messi
0 0 0
СУБЕКТИВНА ПЕРЦЕПЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РИСК 189 стр.

СУБЕКТИВНА ПЕРЦЕПЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РИСК

Понятието „риск" се използва в много сфери на науката и практическата човешка дейност. Различията в проявленията на риска обуславят спецификата в съдържанието на това понятие и многообразието на подходите за неговата интерпретация.
messi
0 0 0
ПСИХОЛОГИЯ НА ОПТИМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ 289 стр.

ПСИХОЛОГИЯ НА ОПТИМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ

Щастието е дума, която изразява много от най-важните неща в човешкото съществуване – радост, удовлетвореност, любов, интерес, смисъл, растеж и самоосъществяване, постигане на цели или спокойствие, рискове, постижения, слава, богатство.
messi
0 0 0
Какво и кой в конституирането на психопатологическите фенотипи 3 стр. очаква одобрение

„Какво” и „кой” в конституирането на психопатологическите фенотипи

Психопатологичните конфигурации, които човешката екзистенция приема в клиниката, са резултат от диспропорция между лицето [the person] и неговата уязвимост.
messi
0 0 0
Забележителните постижения на пропагандата 18 стр.

Забележителните постижения на пропагандата

Същността на „проблема на Платон“ е добре изразена от Бертран Ръсел в неговите по-късни работи. Там той повдига въпроса: „Как става така, че хората, въпреки краткотрайните си, лични и ограничени контакти със света, са в състояние да знаят толкова много
messi
0 0 0