Материали 1-10 от 1168

Макроструктурно психологическо описание на човека 31 стр. очаква одобрение

Макроструктурно психологическо описание на човека

Основните отношения на човека в системата на вида са отношенията между родители и деца, между предци и потомци, между поколенията. Личността също е най-малката единица, но вече в друга система – обществото.
messi
0 0
Взаимодействие на вокалната и жестомимичната модалности при продуциране на съобщение в ситуация на диалог 7 стр. очаква одобрение

Взаимодействие на вокалната и жестомимичната модалности при продуциране на съобщение в ситуация на диалог

Многобройни изследвания са посветени на темпоралната синхронност на кинетичния, вокалния и вербалния канал. Това единство се доказва в последните десетилетия на няколко равнища – неврологично, невропсихологично, когнитивно.
messi
0 0
Социализиращата роля на играчките в света на децата 11 стр.

Социализиращата роля на играчките в света на децата

Светът на играчките се открива още в бебешката възраст на детето и първите играчки са с особено значение. Именно поради тази причина, те трябва да бъдат не само с високо качество, но и приятни за възприемане с различните сетива - визуално, зрително или сл
messi
0 0
 Освобождаване от негативните емоции 24 стр.

„Освобождаване от негативните емоции”

Практиката на прекия път („ППП”), изложена в тази книга се състои в последователната замяна на нежеланите от теб възприятия с желани. За това е необходимо да изпитваме радостно желание (т.е. желание съпроводено от очакване) от такава замяна на възприятият
messi
0 0
Развити теми по Описателна Психология 37 стр.

Развити теми по Описателна Психология

Обяснителната психология, която в наши дни привлича такава голяма част от вниманието и на която се посвещава толкова много време и труд, установява системата от причинна връзка, предявяваща претенция да направи разбираеми всички явления от душевния живот.
messi
0 0
Какво представляват Аз-образът и Аз-концепцията 12 стр.

Какво представляват Аз-образът и Аз-концепцията?

Самосъзнанието се разглежда като процес, чрез който човек съзнава себе си като субект на своите емоции, действия, опознава до някаква степен собствената си природа и се разграничава като уникално човешко същество.
messi
0 0
Стрес модели и стресогенни фактори Професионален стрес 11 стр.

Стрес – модели и стресогенни фактори. Професионален стрес

Многообразие от понятия: психично напрежение, напрегнатост, стрес, активация – всички се отнасят до състояние, при което организмът се адаптира към изменените условия на средата, които са нарушили неговото равновесие във физиологичен и психологичен аспект
messi
0 0
1879 Вилхелм Вунт- начало на научната Психология Възникване на експерименталната Психология 16 стр.

1879 Вилхелм Вунт- начало на научната Психология. Възникване на експерименталната Психология.

Скептицизъм (Пирон, 360-270 пр. Хр.) – последователите на тази щкола се смятат за ученици на Платон, но подлагат на съмнение не само достоверността на сетивния опит, но и на съществуването на общи идеи.
messi
0 0