Материали 1-10 от 1109

Съвременни концепции за осъществяване на технологичната подготовка в детската градина 6 стр. очаква одобрение

Съвременни концепции за осъществяване на технологичната подготовка в детската градина

„Construct” - в превод означава построявам. В педагогиката и пси¬хологията детското конструиране е представено в различни концепции и анализирано от множество гледни точки.
messi
0 0
СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯТ ТРЕНИНГ КАТО МЕТОД ЗА ГРУПОВА РАБОТА 14 стр. очаква одобрение

СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯТ ТРЕНИНГ КАТО МЕТОД ЗА ГРУПОВА РАБОТА

Емоционалният аспект на обучението засяга преживяването на новополучената информация, изживяването на неуспехи и недостатъци, занижената самооценка и др.
messi
0 0
Какво и кой в конституирането на психопатологическите фенотипи 3 стр. очаква одобрение

„Какво” и „кой” в конституирането на психопатологическите фенотипи

Психопатологичните конфигурации, които човешката екзистенция приема в клиниката, са резултат от диспропорция между лицето [the person] и неговата уязвимост.
messi
0 0