Материали 1-1 от 1

Същност и основни характеристики на образователната политика 82 стр. очаква одобрение

Същност и основни характеристики на образователната политика

В съвременното общество, основано на «икономиката на знанието» не може да се постигнат бързи темпове на растеж и по-голяма конкурентноспособност без създаването, разпространението и използването на полезно знание.
messi
0 0 0