Материали 1-10 от 3

Управление на училищната организация в информационното общество 180 стр. очаква одобрение

Управление на училищната организация в информационното общество

Днес, в условията на информационното общество, училищните организации са изправени пред редица предизвикателства, продиктувани от процесите на «модернизация», «информатизация» и «виртуализация», процеси които през последното десетилетие напълно промениха
messi
0 0
МАКРОПОЛИТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 75 стр.

МАКРОПОЛИТИКИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Веднага след Овобождението от турско робство се създават благоприятни предпоставки за развитие на българското образование. Още по време на временното руско управление започва изграждането на българска държава образователна система.
messi
0 0