Материали 1-10 от 10

Акварелната техника и професионалната подготовка 258 стр. очаква одобрение

Акварелната техника и професионалната подготовка

Приразглеждането на мястото на техниката на акварела в процеса на обучение на студентите от специалност ПОИИ, както и важността и за тяхната бъдеща реализация, сме насочили търсенията си основно в две посоки.
messi
0 0 0
Ресоциализацията на малолетни и непълнолетни в България 28 стр. очаква одобрение

Ресоциализацията на малолетни и непълнолетни в България.

Динамиката на индустриалното общество, бурните про¬мени в политиката, държавното управление, знанието, трудови¬те отношения засягат дълбоко както личния ни живот, така и социалния ни.
messi
0 0 0
Оценка на медицинската обстановка при екстремни температури топлинна вълна 16 стр. очаква одобрение

Оценка на медицинската обстановка при екстремни температури, топлинна вълна

Съществуват различни дефиниции на термина “гореща вълна”. Според дефиницията за Heat Wave Duration Index (HWDI) това са периоди от най-малко 5 последователни дни, в които максималната дневна температура на въздуха надвишава с 5°C средната максимална дне
messi
0 0 0
 ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГOГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ 12 стр. очаква одобрение

„ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГOГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ”

Актуалността на проблема за факторите, влияещи върху педагогическата компетентност на родителите, определя и нашия избор да го изследваме в теоретичен и емпиричен аспект.
messi
0 0 0
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО НАСИЛИЕ АГРЕСИЯТА И ДРУГИ НЕГАТИВНИ ПРОЯВИ 331 стр. очаква одобрение

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО НАСИЛИЕ, АГРЕСИЯТА И ДРУГИ НЕГАТИВНИ ПРОЯВИ

Пред всяка програма за превенция на училищното насилие, агресията, грубиянството, тормоза и другите негативни прояви в училищната среда, а това е задачата на проекта BG051PO001-3.1.03-0001
messi
0 0 0