Материали 1-10 от 855

Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности 17 стр. очаква одобрение

Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности

В миналото се е смятало, че най-добрият начин за образование на децата със специални потребности е специалното образование, провеждано в специализирани за целта училища или медико-социални заведения. Известно е, че първите специални училища за деца с нару
krasi69
0 0
Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности 17 стр. очаква одобрение

Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности

В миналото се е смятало, че най-добрият начин за образование на децата със специални потребности е специалното образование, провеждано в специализирани за целта училища или медико-социални заведения. Известно е, че първите специални училища за деца с нару
krasi69
0 0
НАГЛАСИ У МАЙКАТА ЗА ПРИВЪРЗАНО РОДИТЕЛСТВО КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕТЕТО 83 стр. очаква одобрение

НАГЛАСИ У МАЙКАТА ЗА ПРИВЪРЗАНО РОДИТЕЛСТВО КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕТЕТО

По една или друга причина в България все още съществува скептицизъм по отношение на модерни психологически и педагогически теории, които в продължение на десетилетия вече стандартно оформят детското възпитание по света.
messi
0 0
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г 24 стр. очаква одобрение

Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.)

Актуалният в настоящето въпрос за стратегия в образователната система на Република българия ни кара да се върнем назад в историческото време и да търсим основите за развитието на образователната наука.
messi
0 0
Делегиран бюджет 13 стр. очаква одобрение

Делегиран бюджет

Бюджетът от английски език (budget)е формално писмено изявления, списък с всички планирани, очаквани резултати от управлението, мениджмънта, приходи и разходи за даден период от време – обикновено година, но тя не е задължително да бъде календарна.
messi
0 0