Материали 1-10 от 2

Eкологична химия и опазване на околната среда 200 стр.

Eкологична химия и опазване на околната среда

Предоставя информация за основните положения на екологията; биосферата и елементите на биосферата; замърсяване на биосферата и отделните екосистеми; технически методи за защита на околната среда; технологични процеси и проблемите по опазване на околната с
bagsi
8 2