Материали 91-100 от 303

Лабораторно изследване на волт-амперните характеристики на слънчеви модули 28 стр.

Лабораторно изследване на волт-амперните характеристики на слънчеви модули

При осветяване, фотоелементът се държи като генератор на ток и в първо приближение, електрическата му схема може да се моделира с източник на ток паралелно свързан към диода.
aronn
8 2
МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪПРОТИВИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОПЕЩИ С ПЕРИОДИЧНО ДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯВАНИ И ОХЛАЖДАНИ ЕДНОВРЕМЕННО С ОБРАБОТВАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ 91 стр.

МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪПРОТИВИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОПЕЩИ С ПЕРИОДИЧНО ДЕЙСТВИЕ, ЗАГРЯВАНИ И ОХЛАЖДАНИ ЕДНОВРЕМЕННО С ОБРАБОТВАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Ако топлофизическите параметри на изделието са нестабилни или няма възможност за точно спазване на времето за престой на изделията....
aronn
15 0
Приложение на графичния интерфейс на Matlab при работа с релейни защити 398 стр.

Приложение на графичния интерфейс на Matlab при работа с релейни защити.

Описани са програми чрез които се изследва влиянието на различни параметри върху токовите инверсни характеристики, импедансните характеристики на дистанционните защити и др.
tutioo
3 0
Стандарти за твърди горива от биомаса и за технологии за оползотворяване на слънчевата енергия и енергия от биомаса 33 стр.

Стандарти за твърди горива от биомаса и за технологии за оползотворяване на слънчевата енергия и енергия от биомаса

Качеството на горивото от дървесина е абсолютно необходимо, за да се осигури надеждна експлоатация на отоплителна система на дърва.
aronn
3 1