Материали 91-100 от 10

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България 65 стр. очаква одобрение

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България

Публикуваните в ръководството местообитания служат като референтен за България списък на местообитания от Приложение I от Директива 92/43/ЕЕС.
legolas
0 0 0
Цифрови релейни защити 496 стр. очаква одобрение

Цифрови релейни защити

Защитата може да се управлява от РС чрез програми с менюта на различни езици.Те притежават системен интерфейс за връзка с PC, по които да комуникират чрез специален софтуер, който се включва обикновено в обема на доставката.
messi
0 0 0