Материали 1-10 от 49

Зрителната перспектива като онтология на погледа визуализацията в творчеството на Модиляни 51 стр. очаква одобрение

Зрителната перспектива като онтология на погледа: визуализацията в творчеството на Модиляни

Наблюдение, което не позволява да се направи категоризация по отношение на изобразявания обект (само мъже или само жени), нито по отношение на времето с оглед на конкретен темпорален отрязък.
messi
0 0
Траки Основни сведения за произход бит и култура Културно наследство 17 стр.

Траки. Основни сведения за произход, бит и култура. Културно наследство

Появата на древните тракийски племена притежава висока изследователска стойност. Проучването на бита на една толкова отдалечена епоха, обаче е трудно, още повече когато за нея няма почти никакви писмени сведения.
messi
0 0
ИТАЛИАНСКИЯТ РЕНЕСАНС 9 стр. очаква одобрение

ИТАЛИАНСКИЯТ РЕНЕСАНС

В Италия през 15 век сред академичните кръгове в по-големите градове държави се зародило движение за пречистване на разговорния италиански език чрез системно завръщане към класическия латински.
messi
0 0
Практикум по конструиране на културни наследства за местно развитие 12 стр. очаква одобрение

Практикум по конструиране на културни наследства за местно развитие

В това съотнасяне на различните значения на понятието култура особена роля днес имат процесите по превръщане в наследство на предметен свят
messi
0 0
Есе на тема quotСтремежът към щастиеquot в девета част от книгата quotЦивилизациятаquot от Кенет Кларк 5 стр.

Есе на тема "Стремежът към щастие" в девета част от книгата "Цивилизацията" от Кенет Кларк

В девета част от книгата „Цивилизацията” от Кенет Кларк се представят шедьоври от архитектурния и музикален свят на стиловете барок и рококо...
ndoe
0 1
Europeana - проекти за реализирането и - постижения проблеми перспективи 9 стр.

Europeana - проекти за реализирането и - постижения, проблеми, перспективи

Европеана е дигитална библиотека, музей и културен архив. Тя представлява сайт, даващ достъп до повече от 2 милиона електронни обекта – филмови материали, фотографии, картини, музикални произведения, карти, ръкописи, книги, периодични...
lubega
0 0