Материали 1-10 от 45

Измерване на температура 13 стр.

Измерване на температура

Стъклени течностни термометри. При тях се използва относителното разширение на течността, която се намира в резервоара. Основната част на термометричната течност се намира в кълбовиден или цилиндричен резервоар, който е...
nerven
0 1
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА МАЛКИ СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЗА БИТОВА ТОПЛА ВОДА И ТЯХНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ 34 стр.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА МАЛКИ СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЗА БИТОВА ТОПЛА ВОДА И ТЯХНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ

Каленото стъкло, с ниско съдържание на железни оксиди, има по-добър коефициент на пропускливост за слънчевата ирадиация в сравнение с обикновеното
messi
5 0