Материали 1-10 от 10

Комплексни топлотехнически изчисления на жилищна сграда 3 стр. очаква одобрение

Комплексни топлотехнически изчисления на жилищна сграда

Определянето топлоустойчивостта в помещенията през зимния период трябва да бъде съвместно с избора на отопление, да се изчислят загубите през ограждащите стени и сумарните топлопритоци на всички вътрешни повърхности на помещенията.
messi
0 0 0
ТОПЛООБМЕН В ПОМЕЩЕНИЯ 6 стр. очаква одобрение

ТОПЛООБМЕН В ПОМЕЩЕНИЯ

Топлинния режим на сграда е съвкупността от всички фактори и процеси, определящи топлинните условия в неговите помещения. Фактори и процеси на топлинния режим на системата: помещение – ограждащи конструкции, външна среда
messi
0 0 0
Измерване на температура 13 стр.

Измерване на температура

Стъклени течностни термометри. При тях се използва относителното разширение на течността, която се намира в резервоара. Основната част на термометричната течност се намира в кълбовиден или цилиндричен резервоар, който е...
nerven
0 1 0