Материали 1-10 от 388

Организиране дейността на Народното събрание 15 стр. очаква одобрение

Организиране дейността на Народното събрание

Според Търновската конституция в България има Обикновено Народно събрание и Велико Народно събрание, а след нея думата „обикновено“ отпада от наименованието на органа
messi
0 0
 Сравнителен анализ на общински план за развитие на община Елин Пелин в периода 2007-2013г и в периода 2014-2020 г общински план за развитие 10 стр.

. Сравнителен анализ на общински план за развитие на община Елин Пелин в периода 2007-2013г. и в периода 2014-2020 г. (общински план за развитие).

Общинският план за развитие на общината е основен документ от системата документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, който осъществява връзката между документите на областно ниво и на ниво град.
jimmy1914
0 0
РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 110 стр.

РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Процесът на възлагане на обществени поръчки е свързан с изразходване на публични средства за задоволяване на икономическите потребности на възложителите.
messi
0 0
ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 77 стр.

„ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

В съвременността човешките ресурси са признати като най-ценните ресурси, гарантиращи конкурентоспособността на организациите, техния растеж и устойчиво развитие.
messi
0 0
Дете в риск видове рискове и мерки за закрила по примера на област Пловдив 68 стр.

Дете в риск – видове рискове и мерки за закрила (по примера на област Пловдив)

Семейството, като форма на съвместно съжителство, съществува още от дълбока древност. То е незаменима среда за човешкия живот, център на задоволяване на човешките потребности избирателно, устойчиво повтарящо се.
messi
0 0
ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 85 стр.

„ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Основен фактор за просперитета на организациите и обществото е развитието на човешките ресурси. В съвременността човешките ресурси са признати като най-ценните ресурси, гарантиращи конкурентоспособността на организациите, техния растеж и устойчиво развити
messi
0 0