Материали 1-10 от 405

Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз 13 стр.

Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз

Процесът на подготовка за членство в ЕС включва трансфери за страните-кандидатки в областта на селското стопанство, екологията, институционалната реформа и инфраструктурата.
messi
0 0
ВЪЗНИКВАНЕ ТЕОРИИ И СЪЩНОСТ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМИ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 80 стр.

ВЪЗНИКВАНЕ, ТЕОРИИ И СЪЩНОСТ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. СИСТЕМИ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Местното самоуправление в България има хилядолетна история, то е съществувало в една или друга форма дори и когато националната държава не е присъствала на политическата карта.
messi
0 0
УЧА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИ КМЕТ ЛИЧНОСТНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА И ДОПИРНИ ТОЧКИ НА ДВЕТЕ ПОЗИЦИИ 13 стр.

“УЧА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИ КМЕТ – ЛИЧНОСТНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА И ДОПИРНИ ТОЧКИ НА ДВЕТЕ ПОЗИЦИИ”

Основните причини за избора на темата са относно водещото място и роля на основните органи на публичната администрация в лицето на местната и държавна администрация.
messi
0 0
Реформата на публичната администрация 106 стр.

Реформата на публичната администрация

Провежданата в България административна реформа има двояка задача: първата е да осигури функционирането на демократичните институции, втората - да подготви прехода към утвърждаване на административната държава.
messi
0 0
Публично-частното партньорство 15 стр.

Публично-частното партньорство

Публично-частните партньорства (ПЧП) се превръщат в прогресивна степен нещо обичайно за Европа, с модели вариращи в различните държави-членки, съгласно националните правни рамки и сектори на приложение.
messi
0 0
Изграждане на е-стратегия на обслужване в публичната администрация на примера на община Разград 87 стр.

Изграждане на е-стратегия на обслужване в публичната администрация (на примера на община Разград)

С преминаването на Република България в условията на пазарна икономика се наложи ново обществено развитие на отношенията в страната ни свързани с изпълнителната власт.
messi
0 0
ИЗГРАЖДАНЕ НА Е-СТРАТЕГИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 0 стр. очаква одобрение

ИЗГРАЖДАНЕ НА Е-СТРАТЕГИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

С преминаването на Република България в условията на пазарна икономика се наложи ново обществено развитие на отношенията в страната ни свързани с изпълнителната власт.
messi
0 0
Местно самоуправление и местна администрация в Германия 11 стр.

Местно самоуправление и местна администрация в Германия

Огромното разнообразие на форми и подходи в общинското управление в различние страни е отличен пример за богатите възможности за устройство, организация и дейност на общините.
messi
0 0