Материали 1-10 от 381

Бюджет и бюрокрация 15 стр.

Бюджет и бюрокрация

Лекции по публични финанси на тема: Бюджет и бюрокрация. Бюджетният процес е съвкупност от сложни финансови действия на различни държавни органи и подразделения, свързани с целия технологичен цикъл на бюджета...
messi
0 0
Корупция в публичната администрация 0 стр.

Корупция в публичната администрация

Корупцията е социално явление, заложено в самата организация на обществото в различни форми и сфери на обществената действителност. Тя се проявява, не само в страните в преход, но и в развитите демокрации т.е корупцията съществува навсякъде както в...
nerven
0 0
Оценка контрола по изпълнението на местния бюджет на общините 0 стр.

Оценка контрола по изпълнението на местния бюджет на общините

Контролът като функция на управлението по време на изпълнението на общинския бюджет е важен и отговорен за неговата ефективност. Чрез него се постига...
dannyboy
0 0
Дипломатически протокол и церемониал 0 стр.

Дипломатически протокол и церемониал

Определение и същност за дипломатически протокол. Дипломатически церемониал. Протоколни изисквания за дипломатическа акция. Представителни елементи на протоколно-церемониалната дейност. Протоколна практика на Република България...
lubega
0 0
Работа в публичната администрация 4 стр.

Работа в публичната администрация

Източници: Учебник “Административно право на Република България" (Обща част). "Закон за Администрацията". "Закон за държавния служител". "Конституция на Република България" - Обн., ДВ,
lubega
0 0
Жител пребори местните такси 8 стр.

Жител пребори местните такси

Местните такси се събират от общините и подведомствените им бюджетни организации въз основа на закона за местните данъци и такси. Тарифите за местните такси също се утвърждават от министерския съвет...
ivan40
0 0