Материали 1-10 от 10

Тютюнопроизводството в България 13 стр.

Тютюнопроизводството в България

Тютюнопроизводството е типично за нашата страна. За неговото развитие благоприятстват почвено – климатичните условия, богатия производствен опит на населението, развитието на агробиологичната наука, развитата промишленост за тютюневи изделия и др.
messi
0 0 0
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 27 стр.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Конкурентността на инд ф-ма зависи преди всичко от това дали тя осигурява пр-во на планирани обеми пр-я с високо кач-во и с такива р-ди, които позволяват формиране на конкур
messi
0 0 0
Анализ и оптимизация на съществуваща система за производствен и операционен мениджмънт 8 стр.

Анализ и оптимизация на съществуваща система за производствен и операционен мениджмънт

Настоящият курсов проект има за цел да анализира вече съществуваща система за производствен и операционен мениджмънт и на база извършения анализ да установи дали системата или е оптимално подбрана или може да бъде обект на оптимицазия...
rusev02
0 0 0
Анализ на производствената система на компания 10 стр.

Анализ на производствената система на компания

В настоящия казус ще разгледаме производствената система на една компания, която въпреки голямата и стремглаво нарастваща конкуренция, все още поддържа фирмата на добро ниво, развива технологиите си...
ndoe
0 0 0
Ефективност на производствения процес 16 стр.

Ефективност на производствения процес

Целта на курсовата работа е да определи конкретно как и по какъв начин ефективността на производствения процес и изградената организационна, маркетингова и производствена стратегия, теоретично и практически, на примера на фирма...
daniche90
0 0 0
Производствена система на фирма 11 стр.

Производствена система на фирма

Същността на производствения процес в предприятието е в преобразуването на вложените материали и суровини, изразходваната енергия, чрез въздействието на средствата за труд върху предмета на труда, в краен резултат – производствен продукт....
the_magicer
0 0 0
Ремонтно производство 65 стр.

Ремонтно производство

В процеса на използване на машините, под влияние на различни случайни фактори, работните показатели на отделните елементи излизат извън определените граници, определени елементи, или цели агрегати на машината отказват да работят и в крайна сметка се...
dannyboy
0 0 0
Цех за производство на бренди с годишна производителност 15106 dm3 готова напитка 29 стр.

Цех за производство на бренди с годишна производителност 1,5.106 dm3 готова напитка.

Основното производство на цеха е бренди, като за целта ще се преработват посочените сортове грозде до виноматериали по технологията на белите сухи вина, които ще се дестилират.
messi
0 0 0