Материали 1-5 от 5

Ускорител на елементарни частици 15 стр.

Ускорител на елементарни частици

Ускорител на частици е устройство, което използва електрични и (или) магнитни полета за ускоряването на електрически заредени частици и йони до много високи скорости...
lubega
110 3 0