Материали 41-50 от 58964

Мерки за централна тенденция 7 стр. очаква одобрение

Мерки за централна тенденция

Графичното представяне на емпиричното разпределение чрез хистограма дава полезна информация. По него можем да определим типичното значение на изучавания признак, симетричността на разпределението и т.н.
messi
0 0
Статистическо изучаване на икономическите процеси 10 стр. очаква одобрение

Статистическо изучаване на икономическите процеси

Статистическото изучаване обхваща система от процедури и етапи на работа в цялостния процес от получаването на първичните сведения за отделните единици до изчисляването на обобщаващи характеристики за съвкупността като цяло.
messi
0 0
Стратегия на озаглавяването в съвременните български печатни медии 50 стр. очаква одобрение

Стратегия на озаглавяването в съвременните български печатни медии

Медиите са били винаги част от човешката култура. Не винаги обаче са разглеждани самостоятелно. Настоящето изследване е с приложима насоченост към размисли, свързани с богинята Медия, без която днешните времена не могат.
messi
0 0
 Изследване на самоутвърждаването на ученици от 7-ми и 8-ми клас 71 стр. очаква одобрение

„ Изследване на самоутвърждаването на ученици от 7-ми и 8-ми клас“

Учениците в 7-ми и 8-ми клас (13 – 14-годишни) в най-пълна степен олицетворяват процеса на превръщане на детето в зрял пълноценен възрастен. Необходимо е задълбочено осмисляне чрез изследване на самоутвърждаването на ученици от 7-ми и 8-ми клас (13 – 14-г
messi
0 0
ПРОЕКТИРАНЕ НА ИВЕНТ КАЛЕНДАР В ГРАДСКИ КОНГРЕСЕН ХОТЕЛ НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ 18 стр. очаква одобрение

ПРОЕКТИРАНЕ НА ИВЕНТ КАЛЕНДАР В ГРАДСКИ КОНГРЕСЕН ХОТЕЛ – „НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ”

Маркетинговата стратегия е процес, който налага изготвяне, управление и изпълнение на календар на събитията за конкретен хотел за определен период от време (една календарна година).
messi
0 0
Потребителското потреблениеизменението му под влиянието на референтни групи 48 стр. очаква одобрение

Потребителското потребление,изменението му под влиянието на референтни групи

С усложняването живота на хората нараства както размерът на потребностите, така и тяхната структура. Потребностите се задоволяват с определена система от блага в процеса на потреблението.
messi
0 0
МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ 72 стр. очаква одобрение

МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ

Трета глава се разглежда маркетингово проучване на потребителското поведение, обосновка на необходимостта от провеждане, организиране на проучването и анализ на данните.
messi
0 0