Материали 1-10 от 211

Управление на възнагражденията 19 стр.

Управление на възнагражденията

Изплащане в определите срокове и в пълен размер на трудовото възнаграждение. Работодателят е длъжен да: начислява във ведомостите за заплати трудовите възнаграждения на работника или служителя за положения труд,..
cblock
0 0
Пищови по Стопански и Финансов контрол 1 стр.

Пищови по Стопански и Финансов контрол

Проверка на касовата наличност; Проверка на касовата дисциплина и касовите операции; Проверка на безналичните плащания; Проверка на електронните разплащания; Проверка на кредитите; Проверка на разчетите; Проверка на правилността на определяне на МЗ
pepss
0 0
Фирмена култура ефективна работна среда 101 стр.

Фирмена култура – ефективна работна среда

В изготвения в рамките на предходната дейност 2 по проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й" доклад, с който са пр
the_magicer
0 0
Основи на стопанското управление 7 стр.

Основи на стопанското управление

Управлението на фирмата е процес на целенасочени взаимно свързани въздействия от страна на субекта на управление върху обекта на управление, чрез което се поддържа, или променя неговото състояние, обезпечаващо постигането на конкретни предварително...
dannyboy
0 0
Аспекти на фирмената сигурност и защита на информацията във фирма 14 стр.

Аспекти на фирмената сигурност и защита на информацията във фирма

Обект на настоящото изследване ще бъде фирмената сигурност във финансово – кредитна къща "Кристи“. Предметът на изследването е злоупотребата с информация на служител от компанията...
messi
0 0