Материали 1-10 от 10

Курсова работа по Основи на стопанското управление 7 стр.

Курсова работа по Основи на стопанското управление

Управлението на фирмата е процес на целенасочени взаимно свързани въздействия от страна на субекта на управление върху обекта на управление, чрез което се поддържа, или променя неговото състояние, обезпечаващо постигането на конкретни предварително зададе
messi
0 0 0
Курсова работа по BAEB 301D Основи на стопанското управление 19 стр.

Курсова работа по BAEB 301D “Основи на стопанското управление

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономич
messi
0 0 0
Управление на възнагражденията 19 стр.

Управление на възнагражденията

Изплащане в определите срокове и в пълен размер на трудовото възнаграждение. Работодателят е длъжен да: начислява във ведомостите за заплати трудовите възнаграждения на работника или служителя за положения труд,..
cblock
0 0 0
Пищови по Стопански и Финансов контрол 1 стр.

Пищови по Стопански и Финансов контрол

Проверка на касовата наличност; Проверка на касовата дисциплина и касовите операции; Проверка на безналичните плащания; Проверка на електронните разплащания; Проверка на кредитите; Проверка на разчетите; Проверка на правилността на определяне на МЗ
pepss
0 1 0