Материали 1-10 от 144

Комуникационна политика на съвременният автобусен транспорт 76 стр.

Комуникационна политика на съвременният автобусен транспорт

Управлението на фирма като цяло е толкова сложно в днешно време, че собствениците – мениджъри могат лесно да открият как нещата излизат извън установените рамки, ако липсва подходящо планиране и контрол на цялостната дейност.
messi
0 0
РАДИОМОНИТОРИНГ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР 42 стр.

РАДИОМОНИТОРИНГ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР

Стремителното развитие на системите за радиовръзка, предизвикано от нарастващата потребност на обществото от мобилни услуги, както и разширяване на номенклатурата и повишаване на качеството на тези услуги
messi
0 0
Традиционна телевизия - история развитие и перспективи 17 стр. очаква одобрение

Традиционна телевизия - история, развитие и перспективи

Телевизията е телекомуникационна технология за приемане и предаване на разстояние на движеща се картина, черно-бяла или цветна, обикновено придружавана от синхронизиран звук.
messi
0 0
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗРАЕЛ 13 стр.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗРАЕЛ

Израел е страна с високо технологично ориентирана пазарна икономика. Силно развити промишлени сектори са високо-технологичния (авиация, информационни и комуникационни технологии, компютърен дизайн, медицинска и оптична електроника), производство на хранит
messi
0 0
Проектиране на озвучително тяло 5 стр.

Проектиране на озвучително тяло

Определяне на нискочестотните параметри на озвучително тяло, състоящо се от три високоговорителя, (нискочестотен среден и високочестотен), разделени от капацитивен филтър от първи ред“
Sarka2020
0 0