Материали 1-10 от 137

Проектиране на озвучително тяло 5 стр.

Проектиране на озвучително тяло

Определяне на нискочестотните параметри на озвучително тяло, състоящо се от три високоговорителя, (нискочестотен среден и високочестотен), разделени от капацитивен филтър от първи ред“
Sarka2020
0 0
SWOT анализ на телекомуникацията в България 16 стр.

SWOT анализ на телекомуникацията в България

Според дефиницията за телекомуникация това е обмен на съобщения на значими разстояния с цел комуникация. Като в зората на зараждането на тази идея са се използвали визуални сигнали като дим, оптични телеграфи, сигнални флагове и т.н. в днешно време...
lubega
0 0
Изграждане на локална мрежа LAN с интегрирани услуги 50 стр.

Изграждане на локална мрежа (LAN) с интегрирани услуги

Изграждане на локална мрежа (LAN) с интегрирани услуги на базата на кабелни и безжични технологии - кабелни решения с мед и оптика по утвърдени стандарти и WiFi....
dannyboy
0 1