Материали 1-10 от 10

Кодиране в комуникационните системи видове предназначение влияние върху параметрите на системата и качеството на услугите за абоната 10 стр.

Кодиране в комуникационните системи – видове, предназначение, влияние върху параметрите на системата и качеството на услугите за абоната

Основен елемент в съвременния бизнес е оптимизирането на информационните и комуникационни дейности в компанията и комуникацията с околната среда. С развитието на интернет и бизнес приложенията като електронната търговия, уеб маркетинга и други подобни, ко
messi
0 0 0
Комуникационна политика на съвременният автобусен транспорт 76 стр.

Комуникационна политика на съвременният автобусен транспорт

Управлението на фирма като цяло е толкова сложно в днешно време, че собствениците – мениджъри могат лесно да открият как нещата излизат извън установените рамки, ако липсва подходящо планиране и контрол на цялостната дейност.
messi
0 0 0
РАДИОМОНИТОРИНГ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР 42 стр.

РАДИОМОНИТОРИНГ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР

Стремителното развитие на системите за радиовръзка, предизвикано от нарастващата потребност на обществото от мобилни услуги, както и разширяване на номенклатурата и повишаване на качеството на тези услуги
messi
0 0 0
Традиционна телевизия - история развитие и перспективи 17 стр. очаква одобрение

Традиционна телевизия - история, развитие и перспективи

Телевизията е телекомуникационна технология за приемане и предаване на разстояние на движеща се картина, черно-бяла или цветна, обикновено придружавана от синхронизиран звук.
messi
0 0 0
Същност на масовата комуникация 6 стр. очаква одобрение

Същност на масовата комуникация

Общата характеристика на комуникацията е, че тя е процес; винаги е семиотична (т.е. използва знаци) и е взаимодействие или интеракция, най-малко между двама души
messi
0 0 0
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗРАЕЛ 13 стр.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗРАЕЛ

Израел е страна с високо технологично ориентирана пазарна икономика. Силно развити промишлени сектори са високо-технологичния (авиация, информационни и комуникационни технологии, компютърен дизайн, медицинска и оптична електроника), производство на хранит
messi
0 0 0
Проектиране на озвучително тяло 5 стр.

Проектиране на озвучително тяло

Определяне на нискочестотните параметри на озвучително тяло, състоящо се от три високоговорителя, (нискочестотен среден и високочестотен), разделени от капацитивен филтър от първи ред“
Sarka2020
0 0 0