Материали 1-10 от 10

Старобългарски книжовен език система и функции IX XI в 15 стр.

Старобългарски книжовен език – система и функции (IX – XI в.)

Културно-историческа обстановка; книжовни средища, книжовници, книжовноезикови прояви. Книжовният език от гледна точка на структурата на населението. Старият български книжовен език като международен през Средновековието...
lubega
0 0 0
Старобългарска епиграфика 16 стр.

Старобългарска епиграфика

Писмените паметници, достигнали до нас непосредствено, а не чрез преписи, написани на твърд материал, който не е пергамент или хартия, са предмет на специална историко-филологическа...
aronn
1 0 0
Цар симеон и Константиопол 15 стр.

Цар симеон и Константиопол

Детството на Симеон; Лиутпранд и неговото съчинение Antapodozis (Възмездие); Симеон в търсене на нови пътища; християнството в зората на новата цивилизация. Велики Преслав, сблъсъци на българския владетел. Симеон - василевс. Мечтата за Констонтинопол...
dannyboy
4 0 0