Материали 1-10 от 10

 Силни и слаби страни на организацията 18 стр.

,, Силни и слаби страни на организацията ,,

Вътрешната среда на организацията е източник на нейния сила. Тя включва този потенциал който дава възможност на организацията да функционира, а следователно да съществува и оцелява за определен период от време.
messi
0 0 0
Q12 - 12 ключови въпроса от Галъп Интернешънъл 7 стр.

Q12 - 12 ключови въпроса от Галъп Интернешънъл

Талантливите и ангажирани служители са основен фактор за постигане на бизнес целите на всяка организация. Всяка фирма за да е успешна трябва да привлича способни служители и развива техния потенциал...
the_magicer
0 0 0
Същност и основни характеристики на операционния мениджжмънт Теоретични и практически постановки по въпроса 27 стр.

Същност и основни характеристики на операционния мениджжмънт. Теоретични и практически постановки по въпроса

Всяка една организация се нуждае от добре организирана и ефективно работеща организационно-управленска система. Вземането на решения във връзка с работата на всеки един производствен отдел е труден и продължителен процес...
aronn
0 0 0
Формиране и промяна на организационната култура в растящите средни и малки предприятия 42 стр.

Формиране и промяна на организационната култура в растящите средни и малки предприятия

Растящият интерес към проблемите на малките и средни предприя-тия (МСП) се обуславя от значителния им принос към развитието на ико-номиката, от една страна, и стремежа за подпомагане и укрепване на тях-ната роля, от друга. 90-те години на XX-век...
nezabravima
15 0 0
Моята индивидуална философия за мениджмънт на класа 9 стр.

Моята индивидуална философия за мениджмънт на класа

"Нашият клас" – всеки от нас е чувал и употребявал тези думи в различни ситуации, именно поради причината, че това е формална обществена единица, към която човек или чувства от самото начало, или с времето придобива принадлежност...
cblock
69 4 0