Материали 1-10 от 2222

Относно причините за натиск и стрес в Циментов завод Златна Панега 13 стр.

Относно причините за натиск и стрес в Циментов завод "Златна Панега"

Стресът представлява реакцията на физиологична или психична възбуда, възникнала първоначално в резултат на повишени изисквания от външната среда, която предизвиква трайни неблагоприятни последствия върху телесните и психичните функции на индивида.
messi
0 0
Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз 13 стр.

Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз

Процесът на подготовка за членство в ЕС включва трансфери за страните-кандидатки в областта на селското стопанство, екологията, институционалната реформа и инфраструктурата.
messi
0 0
РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА НАЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 8 стр.

РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА НАЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Съпоставката на данните показва, че незначителните на пръв поглед 20 процентни пункта, с които се измерва степента на изоставане в българската пазарна реформа, намират израз във възникването на огромна пропаст между равнищата и посоката на развитие на кон
messi
0 0
Характеристика на електронната търговия Сравнение с традиционната търговия силни и слаби страни Интернет електронна търговия състояние и перспективи 5 стр.

Характеристика на електронната търговия. Сравнение с традиционната търговия – силни и слаби страни. Интернет електронна търговия – състояние и перспективи.

Според Закона за електронната търговия, в сила от 24 Декември 2006 г., Обн. ДВ. бр. 51 от 23 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр. 41 от 22 Май 2007г.
messi
0 0
ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ И ДИСТРИБУЦИЯ 24 стр.

ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ И ДИСТРИБУЦИЯ

Безспорни са предимствата на интернет търговията в 21 век. За много видове бизнес дори е-търговията е основен източник на приходи. Някои компании дори прехвърлиха дейността си изцяло в интернет пространството.
messi
0 0
Националистически вълнения в Европа и съперничество между Великите сили 1848-1871 Кримската война и мирни договорености от Париж 13 стр.

Националистически вълнения в Европа и съперничество между Великите сили (1848-1871). Кримската война и мирни договорености от Париж

Към средата на XIX век системата на МО е сериозно повлияна от нарастващия национализъм и революциите в европейските държави от края на 40-те години.
messi
0 0
Проучете и определете приноса за сигурността на Балканите на всяка една от следните организации ООН НАТО Пакта за стабилност Защо България е сериозен фактор за стабилността на Балканите Кои са културните антропологически икономически и политическ 10 стр. очаква одобрение

Проучете и определете приноса за сигурността на Балканите на всяка една от следните организации : ООН, НАТО, Пакта за стабилност. Защо България е сериозен фактор за стабилността на Балканите ? Кои са културните, антропологически, икономически и политическ

Пактът за стабилност в Югоизточна Европа е пионер в световен мащаб за това, че сам планира и организира закриването си. В края на февруари 2008 г. създаденият веднага след края на въздушните удари на НАТО срещу бивша Югославия през 1999 г. Пакт, ще премин
messi
0 0
Доклад с препоръки за подбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции в Х ООД 8 стр. очаква одобрение

Доклад с препоръки за подбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции в „Х” ООД.

1. След като е определена нуждата от ново назначение, и разработено описание на длъжността, назначете среща за планиране на новото назначение със съответните колеги като включите поне основната фигура на мениджъра по човешки ресурси.
messi
0 0