Материали 1-2 от 2

Методите за оценяване на променливите на непрекъснат биотехнологичен процес 53 стр.

Методите за оценяване на променливите на непрекъснат биотехнологичен процес

Биотехнологичните процеси протичат с участието на живи микроорганизми, вируси, клетки от животни и растения, както и техните компоненти и екзопродукти. Така те се различават съществено от процесите, които протичат в неживата природа...
silviQ
0 0 0