Материали 1-10 от 49

лекции автоматика и изчислителна техника 76 стр.

лекции автоматика и изчислителна техника

1. Технологичен и производствен процес. Класификация на технологичните и производствени процеси /според сложността си, според основните закономерности които ги описват, според характера на протичането им/. 2. Промишлени системи за автоматизация /ПСА/ - о
danimitev
0 0
 Етапи на проектиране и състав на проектната документация 99 стр.

Етапи на проектиране и състав на проектната документация

Етапи на изграждане и развитие на АСУ. Нормативни документи. Автоматизираната система за управление (АСУ) представлява система, състояща се от човек (колектив от хора), комплекс устройства за получаване и обработка на информацията и комплекс от...
silviQ
0 0
Управление на електромеханични системи 12 стр.

Управление на електромеханични системи

Реверсирането на ДПТ може да се осъществи с превключване или на котвената или на възбудителната намотка. Това превключване може да се реализира посредством контактори или с реверсивни преобразуватели, съдържащи по две вентилни групи...
aronn
0 0