Материали 1-10 от 10

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКА ГРАДИНА СЕМЕЙСТВО 7 стр. очаква одобрение

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКА ГРАДИНА – СЕМЕЙСТВО

Взаимовръзката между теория и практика е основополагаща за педагоги- ческите нововъведения в образователната и семейната среда. Динамичното и бързо променящо се ежедневие поставя сериозни задачи за решаване пред съвременното семейство и детската градин
messi
0 0 0
ВключеностИнтеграция За и Против 6 стр.

Включеност/Интеграция: За и Против

Включеността не е нова концепция в образованието. Подобни термини с по-стара история са ‘масовост’, интеграция, нормализация, деинституционализация и редовна обучителна инициатива. Някои използват тези термини взаимозаменимо, други правят разлики между тя
messi
0 0 0
ПРЕВАНТИВНИ И ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ НАРУШИТЕЛИ С АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 48 стр.

„ПРЕВАНТИВНИ И ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ НАРУШИТЕЛИ С АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ”

Реакциите на родителите при конкретни девиантни прояви се определят от начина, по който семейството приема цялостното поведение на детето.
messi
0 0 0
Национални стратегии при постигане на устойчиво развитие въздействие върху икономиката на Република България 28 стр.

Национални стратегии при постигане на устойчиво развитие – въздействие върху икономиката на Република България

Реферат на тема - Национални стратегии при постигане на устойчиво развитие – въздействие върху икономиката на Република България
ani95
0 2 0
Социални идеи на Реформацията Възгледи на М Лутер за социалната реформация 2 стр.

Социални идеи на Реформацията. Възгледи на М. Лутер за социалната реформация

Реформацията дава нов тласък, като в религиозен, така е в социалната сфера. Тя критикува средновековната доктрина за „любов към ближния”, начина на събиране на милостиня и просията, като основно средство за осъществяване на нравствена справедл
lubega
0 0 0