Материали 1-10 от 10

ИНКУБАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЯКОИ ПОРОДИ КОКОШКИ В БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД 65 стр.

ИНКУБАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЯКОИ ПОРОДИ КОКОШКИ В БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД

Успехът в селекцията на птиците и създаването на нови линии и хибриди е невъзможен без използването на разнообразен генетичен материал, източник на който са генофондните стада и по-специално породите и линиите, които нямат промишлено значение.
messi
0 0 0
ЗАПАДНИ РОДОПИ 11 стр.

ЗАПАДНИ РОДОПИ

Западните Родопи са част от Рило-Родопската природно географска област. Простират се между Рила и Пирин на запад, Горнотракийската низина на север, Източните Родопи на изток и Беломорската низина на юг. Малка част от тях е в Гърция. Границата между Изто
nen4eto_89
28 6 0
ОТБРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛЪВА 13 стр.

ОТБРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛЪВА

На все повече хора общуването с животните, наблюденията и грижите към тях им доставят радост и удоволствие. Самото съществуване на човека от незапомнени времена го е заставило да има контакт с животните.
messi
0 0 0
БЛАГОПОЛУЧИЕТО ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ПУЙЧЕТАТА БРОЙЛЕРИ НА СКАРОВ ПОД 12 стр.

БЛАГОПОЛУЧИЕТО ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ПУЙЧЕТАТА БРОЙЛЕРИ НА СКАРОВ ПОД

Борбата за съществуване на човека от незапомнени времена го е заставила да има контакт с животните и да изучава поведението им.
messi
5 0 0
Реферат по зоология 14 стр.

Реферат по зоология

Тип Членестоноги (Arthropoda) — тази изключително важна за човека съставна част на животинското царство, са като една огромна жива мрежа, която обхваща насекомите, паякообразните, ракообразните, стоножките и още няколко сродни форми....
gecata_maina
9 2 0