Материали 1-10 от 10

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СОЦИАЛНОТО ДОГОВАРЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ЧАСТНИ ДОСТАВЧИЦИ 112 стр. очаква одобрение

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СОЦИАЛНОТО ДОГОВАРЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ЧАСТНИ ДОСТАВЧИЦИ

Предоставянето на социални услуги (и въобще на публични услуги) до скоро се смяташе за част от вътрешните политики за всяка от европейските страни. В
messi
0 0 0
Допълнително задължително пенсионно осигуряване 15 стр.

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е вторият стълб на българската пенсионна система. Осъществява се чрез участие на осигурените лица в универсални и професионални пенсионни фондове, управлявани от лицензирани пенсионно-осигурителни дружеств
messi
0 0 0
Описание на социалната услуга 5 стр.

Описание на социалната услуга

Социалната услуга е с общохуманен характер на равнопоставена и демократична основа.Дейността на центъра на е предназначена за подпомагане – превенция , съдействие и услуги- обучение, психологична помощ в семейна среда на деца с девиантно поведение.Ще с
messi
0 0 0
Системи и фондове за социално осигуряване 15 стр.

Системи и фондове за социално осигуряване

Лицата, на които социалното осигуряване изплаща обезщетения са децата до определена възраст; болните; майките; инвалидите и други, които образуват така наречената осигурителна съвкупност
messi
0 0 0
Пенсионните фондове в България 12 стр.

Пенсионните фондове в България

По своето предназначение пенсионните фондове изпълняват функцията на дългосрочни инвеститори, тъй като са израз на отношения и интереси на хора, предпочели да отложат част от настоящето си потребление за бъдещи периоди.
messi
0 0 0
Промените в закона за облагане доходите на физическите лица и връзката им със социалното осигуряване 22 стр.

Промените в закона за облагане доходите на физическите лица и връзката им със социалното осигуряване

Постепенно прецизиране на данъчните норми, с цел постигане на по-голяма яснота и точност при прилагането на закона, като в тази връз-ка са въведени и пет нови дефиниции в допълнителната разпоредба
messi
0 0 0
Практически аспекти на допълнително доброволно пенсионно осигуряване 105 стр.

Практически аспекти на допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Проблемите на планетата днес са застаряващото население, безработицата, ниското ниво на вноските и нарастващия брой на заетите в сивата икономика.
messi
0 0 0