Материали 1-10 от 325

Социалната работа и професионалната дейност на социалния работник в сферата на социалното подпомагане 21 стр.

Социалната работа и професионалната дейност на социалния работник в сферата на социалното подпомагане

Ролята на социалната дейност е насочена към това да предлага на хората помощ за по-ефективно социално функциониране, постигане на личностно значимите цели и установяване на равновесие между индивидуалната жизнена дейност и условията на средата.
messi
0 0
Същност принципи политика функции политически идеологии и социална политика 5 стр.

Същност, принципи, политика, функции, политически идеологии и социална политика

Социална политика – същност. Социалната политика е обществена наука. Има за цел да осъществи взаимодействия с обществото. Едни автори смятат, че тя регулира социалните отношения...
lubega
0 0
Теми по Социални дейности за държавен изпит 121 стр.

Теми по Социални дейности за държавен изпит

СР е разновидност на човешката дейност, целта на която е да се оптимизира осъществяването на субективната роля на хората във всички сфери на живота на обществото в процеса на осигуряване на живота и активното съществуване на личността, семейството...
gecata_maina
0 4