Материали 1-10 от 14

Стилистика Конотативни функции на изреченията по структура 3 стр.

Стилистика. Конотативни функции на изреченията по структура

Едносъставни изречения: съдържат само една главна част. Когато главната част се оприличава на подлог те се наричат именни, а когато се оприличава на сказуемо се наричат глаголни...
loli
26 1