Материали 1-10 от 10

Свободата на словото 7 стр.

Свободата на словото

Проблемът за човешките права и свободи вълнува прогресивно мислещите хора от всяка една епоха. В различните етапи от развитието на човечеството идеята за свободата е интерпретирана по различни начини...
cblock
9 0 0
Стилистика Конотативни функции на изреченията по структура 3 стр.

Стилистика. Конотативни функции на изреченията по структура

Едносъставни изречения: съдържат само една главна част. Когато главната част се оприличава на подлог те се наричат именни, а когато се оприличава на сказуемо се наричат глаголни...
loli
26 1 0