Материали 1-10 от 64

ЕЗИКЪТ НА БЪЛГАРИТЕ КАТОЛИЦИ ОТ РУМЪНСКИ БАНАТ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК 10 стр.

ЕЗИКЪТ НА БЪЛГАРИТЕ КАТОЛИЦИ ОТ РУМЪНСКИ БАНАТ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК

Един от най-добрите познавачи, популяризатори и изследователи на банатската история, книжнина и култура, Карол Телбизов, пише за печатаните в Банат български издания
messi
0 0
Международен изкуствен език - специален начин за общуване на различните народи и видовете спомагателни езици 12 стр.

Международен изкуствен език - специален начин за общуване на различните народи и видовете спомагателни езици

Езикът е система от знаци за кодиране и декодиране на информация. Той е средство за общуване, което се смята за специфично за хората...
nerven
0 0
Възникване история на компютърната лингвистика основни направления и подходи 8 стр.

Възникване (история) на компютърната лингвистика, основни направления и подходи

Компютърната лингвистика е интердисциплинарна област, която се занимава със статистически или правила за моделиране на естествения език от изчислителна гледна точка....
daniche90
0 0