Материали 1-10 от 10

Материали по Теория и методология на превода 68 стр. очаква одобрение

Материали по Теория и методология на превода

Под влиянието на ГЛ процесът на превода може да се разглежда като процес на преобразуване (трансформация) на текста-източник в текст-цел, на единиците от структурата на езика-източник в единици на езика-цел.
messi
0 0 0
ЛИНГВИСТИКА НА ТЕКСТА 6 стр.

ЛИНГВИСТИКА НА ТЕКСТА

Да запознае студентите с текста като обект на изучаване от лингвистиката на текста. Текстът се представя като динамическа единица от висш порядък, като речево произведение, притежаващо признаците свързаност и цялостност – в информационен, структурен и к
messi
0 0 0
ЕЗИКЪТ НА БЪЛГАРИТЕ КАТОЛИЦИ ОТ РУМЪНСКИ БАНАТ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК 10 стр.

ЕЗИКЪТ НА БЪЛГАРИТЕ КАТОЛИЦИ ОТ РУМЪНСКИ БАНАТ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК

Един от най-добрите познавачи, популяризатори и изследователи на банатската история, книжнина и култура, Карол Телбизов, пише за печатаните в Банат български издания
messi
0 0 0