Материали 1-10 от 63

Три-компонентен модел на Аткинсън и Шифрин 26 стр. очаква одобрение

Три-компонентен модел на Аткинсън и Шифрин

„ Ако някога сте писали името си с бенгалски огън на тъмен фон, имате представа за трайността на зрителен спомен. За кратко виждате името си, макар че реално няма физически следи.
messi
0 0
Международен изкуствен език - специален начин за общуване на различните народи и видовете спомагателни езици 12 стр.

Международен изкуствен език - специален начин за общуване на различните народи и видовете спомагателни езици

Езикът е система от знаци за кодиране и декодиране на информация. Той е средство за общуване, което се смята за специфично за хората...
nerven
0 0
Възникване история на компютърната лингвистика основни направления и подходи 8 стр.

Възникване (история) на компютърната лингвистика, основни направления и подходи

Компютърната лингвистика е интердисциплинарна област, която се занимава със статистически или правила за моделиране на естествения език от изчислителна гледна точка....
daniche90
0 0
Основни социолингвистични аспекти на диалога 6 стр.

Основни социолингвистични аспекти на диалога

Словесният език е социално явление и не съществува вън от човешките общности. Той е породен нуждата да се общува, да се разменят мисли. Обществения характер на езика не се отрича от нито едно сериозно...
ivan40
0 0