Материали 1-6 от 6

Култура на речта - Ефективна комуникация ключ към всякаситуация 13 стр.

Култура на речта - „Ефективна комуникация – ключ към всякаситуация”

Актуалността на проблема на настоящото изследване се обуславя от това, че в ерата на дигиталните технологии и лесната комуникация с всеки от всяка точка на света се е заражда задълбочен проблем в начина по който хората общуват ефективно един с друг. Обе
vtrifonova
0 0 0
Ценностни системи култура етика и морал на съвременното предприемачество примери от реалния бизнес 7 стр.

Ценностни системи, култура, етика, и морал на съвременното предприемачество – примери от реалния бизнес

Какво ли всъщност се крие под понятието "предприемач"? Може би е човек, който предприема нещо модерно, ново, перспективно, започва реализирането му, организира го по най-добрия начин и сам е носител на рисковете за крайния резултат от вс
ivan40
0 0 0