Материали 1-10 от 5

Ценностни системи култура етика и морал на съвременното предприемачество примери от реалния бизнес 7 стр.

Ценностни системи, култура, етика, и морал на съвременното предприемачество – примери от реалния бизнес

Какво ли всъщност се крие под понятието "предприемач"? Може би е човек, който предприема нещо модерно, ново, перспективно, започва реализирането му, организира го по най-добрия начин и сам е носител на рисковете за крайния резултат от вс
ivan40
0 0