Материали 1-4 от 4

Специални грижи за пациенти с глаукома 6 стр.

Специални грижи за пациенти с глаукома

Глаукомата е увеличаване на вътреочното налягане, т.е. то е по-високо от атмосферното и зависи от вътреочната течност (продуцира се от израстъците на цилиарното тяло и се оттича във венозната система на цилиарните вени. Норма: 14-22мм Hg)....
gecata_maina
13 1 0