Материали 1-10 от 69

Религия и политика безпокойства на модерността quotОколо Чарлз Тейлърquot 17 стр.

Религия и политика: безпокойства на модерността "Около Чарлз Тейлър"

Целта на реферата е да направи кратък преглед на връзката между политиката и религия в съвременния свят, и по-конкретно на влиянието на религията върху западните общества, основавайки се на сборник от статии, публикувани от проф. Ивайло Знеполски...
cblock
0 0
Политика и власт 7 стр.

Политика и власт

Политиката и властта са основни категории на политическата теория. Властта е политически феномен и политиката е властване, защото политиката представлява субективно разпределение на ценностите вътре в социалните групи между обществото...
daniche90
0 0
Лекции по политика и публична власт 16 стр.

Лекции по политика и публична власт

Процеса на глобализация в какви направления върви. Развитието на комуникациите през 21 век на средствата за превоз на пътници и товари, увеличаването на придвижването и намаляване на времето за предвижване все повече превръщат света в единен и цялостен...
lubega
0 0
Антирекламата в парламентарните избори 6 стр.

Антирекламата в парламентарните избори

Има един виц от социализма, който идеално обобщава същността на политическия маркетинг: разговарят двама приятели и единия съобщава „Ти чу ли, че сме изнесли един кораб компютри за Япония?", „Чух, - казва другия - обаче не били компют
cblock
0 0
СДС история настояще бъдеще 83 стр.

СДС – история, настояще, бъдеще

В последните 15 години политическият живот на България се отличава с особена динамика и причините за това се крият преди всичко във факта, че след 1989г. се прекратява тоталитарния режим на управление и започва създаването на демократично общество...
messi
0 0
Развитието на БСП 80 стр.

Развитието на БСП

Заедно с Европа и света България върви към принципно ново обществено устройство. Днешната ситуация е преломна, неопределена и трудно предсказуема. Много са факторите и силите, проблемите и проявите, подбудите и дилемите, които си взаимодействат...
silviQ
0 0
Дипломация Политическа култура роля във външната политик 27 стр.

Дипломация. Политическа култура – роля във външната политик

Политиката се свързва с поддържане и провеждане на определен курс от действия чрез вземане на решения, които включват стратегия, тактика, цел и т.н. от държавни и международни органи...
dannyboy
0 0
Политически мрежи и групи по интереси при формиране на общата селскостопанска политика 64 стр.

Политически мрежи и групи по интереси при формиране на общата селскостопанска политика

Известно е, че вземането на участие и възможността за свободно изразяване са най-важните фактори, които подпомагат формирането на удовлетворение у гражданите...
lubega
0 0