Материали 1-10 от 72

Фактори оказващи влияние върху вземането на външнополитическо решение 33 стр.

Фактори, оказващи влияние върху вземането на външнополитическо решение

Усилията да се обяснят факторите, които оказват влияние при вземането на външнополитическо решение, никога не са давали задоволителни резултати, в частност защото анализите рядко изясняват точно кои аспекти на външната политика се нуждаят от обяснение.
messi
0 0
Религия и политика безпокойства на модерността quotОколо Чарлз Тейлърquot 17 стр.

Религия и политика: безпокойства на модерността "Около Чарлз Тейлър"

Целта на реферата е да направи кратък преглед на връзката между политиката и религия в съвременния свят, и по-конкретно на влиянието на религията върху западните общества, основавайки се на сборник от статии, публикувани от проф. Ивайло Знеполски...
cblock
0 0
Политика и власт 7 стр.

Политика и власт

Политиката и властта са основни категории на политическата теория. Властта е политически феномен и политиката е властване, защото политиката представлява субективно разпределение на ценностите вътре в социалните групи между обществото...
daniche90
0 0
Лекции по политика и публична власт 16 стр.

Лекции по политика и публична власт

Процеса на глобализация в какви направления върви. Развитието на комуникациите през 21 век на средствата за превоз на пътници и товари, увеличаването на придвижването и намаляване на времето за предвижване все повече превръщат света в единен и цялостен...
lubega
0 0
Антирекламата в парламентарните избори 6 стр.

Антирекламата в парламентарните избори

Има един виц от социализма, който идеално обобщава същността на политическия маркетинг: разговарят двама приятели и единия съобщава „Ти чу ли, че сме изнесли един кораб компютри за Япония?", „Чух, - казва другия - обаче не били компют
cblock
0 0
СДС история настояще бъдеще 83 стр.

СДС – история, настояще, бъдеще

В последните 15 години политическият живот на България се отличава с особена динамика и причините за това се крият преди всичко във факта, че след 1989г. се прекратява тоталитарния режим на управление и започва създаването на демократично общество...
messi
0 0
Развитието на БСП 80 стр.

Развитието на БСП

Заедно с Европа и света България върви към принципно ново обществено устройство. Днешната ситуация е преломна, неопределена и трудно предсказуема. Много са факторите и силите, проблемите и проявите, подбудите и дилемите, които си взаимодействат...
silviQ
0 0