Материали 1-10 от 4229

 КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ БРИФИНГ ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ИНТЕРВЮ СПОНСОРСТВО УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖЕНИЯ КОНТРОЛИРАНИ И НЕКОНТРОЛИРАНИ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ 9 стр. очаква одобрение

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ БРИФИНГ ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ИНТЕРВЮ СПОНСОРСТВО УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖЕНИЯ КОНТРОЛИРАНИ И НЕКОНТРОЛИРАНИ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Отношенията между дадена организация и медиите се явяват ключови за добрия имидж на тази организация. Ето защо доверието на медиите към PR отдела, пресцентъра и PR специалистите, работещи за организацията, е критичен фактор на взаимодействието пъблик ри
messi
0 0
Поведение и стратегия на ръководителя и екипа в управлението 18 стр. очаква одобрение

Поведение и стратегия на ръководителя и екипа в управлението

Дали в отношенията “човек-човек” и по-конкретно при управлението на хора и общности не съществуват също сигнали, които биха предотвратили немалко отрицателни последици от редица управленски решения.
messi
0 0
Подходи за проектиране на екипи 19 стр. очаква одобрение

Подходи за проектиране на екипи

Основна структурна единица на организациите на бъдещето са екипите и това определя необходимостта от развитието на концептуално нови управленски подходи за проектиране на ефективно човешко взаимодействие.
messi
0 0
Екипната дейност в управлението 21 стр. очаква одобрение

Екипната дейност в управлението

В съвременния мениджмънт екипите са основно средство за организационно съвършенство, а не крайна цел (виж. Фиг. 6-1). Организациите не създават екипи само защото е модерно.
messi
0 0
Екипите в управлението 20 стр. очаква одобрение

Екипите в управлението

Екипите са неделима част от съвременния мениджмънт. В продължителен период от развитието на управлението ударението е върху установяването на устойчива среда, традиционни роли и рутинни операции.
messi
0 0
ПРОЕКТНО И ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС 30 стр. очаква одобрение

ПРОЕКТНО И ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС

Проектите са неделима част от нашето обкръжение. В повечето случаи става въпрос за просто съставяне на ежедневния списък от задачи и тяхното изпълнение в определена последователност.
messi
0 0
Ерос и цивилизация 5 стр.

Ерос и цивилизация

Във философията на Кнт основният антагонизъм можду обект и субект е отразен в дихотомията на мисловните способности. Това са сетивност и интелект, желание и познание, практически и теоретичен разум.
messi
0 0