Материали 1-10 от 4605

Кои са най-съществените проблеми при въвеждането на фискалната децентрализация и защо 9 стр.

Кои са най-съществените проблеми при въвеждането на фискалната децентрализация и защо?

Проблемът за централизацията и децентрализацията на държавната власт е свързан преди всичко с природата на държавата като териториална организация.
messi
0 0
Допълнително задължително пенсионно осигуряване 15 стр.

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е вторият стълб на българската пенсионна система. Осъществява се чрез участие на осигурените лица в универсални и професионални пенсионни фондове, управлявани от лицензирани пенсионно-осигурителни дружеств
messi
0 0
Динамика и типове цивилизации 16 стр.

Динамика и типове цивилизации

През последния век автоматичната или полуавтоматичната машина заема огромно място в нашето всекидневие; наблю¬дава се тенденция да приписваме на самия инструмент целия комплекс от навици и методи, които са го създали и са го съ¬пътствали.
messi
0 0
Възможности за усъвършенстване на медийната регулация в България 11 стр.

Възможности за усъвършенстване на медийната регулация в България

Българските електронни медии изпитват множество проблеми с прилагането на европейските стандарти и правила. В законодателната рамка на радио и телевизионната индустрия (а вече и електронната), съществуват редица пропуски, като такива има и по отношение на
messi
0 0
Начало на дипломатическите отношения между България и Великобритания 8 стр.

Начало на дипломатическите отношения между България и Великобритания

Още преди Освобождението Великобритания открива свои консулства в редица български градове в тогавашната Османска империя. През 1853 г. Англия разкрива свое консулство във Варна, най-големия пристанищен град по българското черноморско крайбрежие, където з
messi
0 0
Място и роля на неправителствените организации в гражданското общество 13 стр.

Място и роля на неправителствените организации в гражданското общество

Гражданското общество почива преди всичко върху гарантиране на възможността за реализация на основните човешки и граждански права и свободи: политически, трудови, социални, културни и т.н., гради се на принципите на плурализма и толерантността, гарантира
messi
0 0
ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ 9 стр.

ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

Кандидати за президент и вицепрезидент могат да издигат политическите партии и коалициите на политически партии чрез лицата, които ги представляват, или не по-малко от 15 000 избиратели чрез инициативен комитет.
messi
0 0