Материали 1-10 от 4361

История на МО Тема 6 Международни отношения след Първата световна война 5 стр. очаква одобрение

История на МО – Тема 6 – Международни отношения след Първата световна война

ПСВ (1914г. – 1918г.) завършва с колосални разрушения и близо 10 млн. жертви. През по – голямата си част тя се води като позиционна, на почти неподвижна фронтова линия, където армиите не са в състояние да преодолеят противниковите укрепления, картечните
messi
0 0
УЧЕНИЕ ЗА КОНСТИТУЦИЯТА 107 стр. очаква одобрение

УЧЕНИЕ ЗА КОНСТИТУЦИЯТА

Конституционализмът като идея и като практически модел за устройство на обществото и държавата възниква с победата на буржоазните революции. Корените на конституционализма обикновено се търсят в английската политическа история, през периода на гражданскат
messi
0 0
Същност на разузнаването специалните служби и контраразузнаването 19 стр.

Същност на разузнаването , специалните служби и контраразузнаването

За успешното съхраняване на интегритета и опазване на националната сигурност, всяка държава трябва непрестанно да разполага с информация съседните си страни.
messi
0 0
Динамика на депозитите на физически лица и корпоративни клиенти 9 стр. очаква одобрение

Динамика на депозитите на физически лица и корпоративни клиенти

Управление „Банков надзор“ групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата системабанковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние.
messi
0 0