Материали 1-10 от 10

Инфлация или безработица кривата на Филипс 14 стр. очаква одобрение

„Инфлация или безработица: кривата на Филипс.

Инфлацията е един от най-важните признаци на макроикономическата нестабилност на дадена страна. Съществува тясна зависимост между механизмите на инфлация и безработица.
messi
0 0 0
Макроикономика 2 10 стр. очаква одобрение

Макроикономика 2

Страницата разглежда стопанската конюнктура и цикли,безработица и инфлация ,фискалната и паричната политика,политиката на доходите и външно търговската политика и други взаимосвързани с тях проблеми.
messi
0 0 0
Парични агрегати в България 20 стр.

Парични агрегати в България

Парите са особен вид стока, приемана в размяна за други стоки, само ако в рамките на една икономическа система или общност са възприети като всеобщ еквивалент на стойност и като разчетна единица се ползват с общественото доверие.
messi
0 0 0
АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТ 2006 16 стр.

АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТ 2006

Относно бюджет 2006, в цялостност той може да се определи като консервативен бюджет на статуквото. Заложената в него подоходна, данъчна и осигурителна политики няма да доведат до по-справедливо разпределение на резултатите на икономическия растеж.
messi
0 0 0
Механизмът на осъществяване на фискалната политика в условията на преход към социално-ориентирано пазарно стопанство 12 стр.

Механизмът на осъществяване на фискалната политика в условията на преход към социално-ориентирано пазарно стопанство

На съвременния етап от развитието на пазарното стопанство основният проблем пред икономическата политика сега е не дали, а как да се осъществява пазарното регулиране.
messi
0 0 0