Материали 1-10 от 468

АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТ 2006 16 стр.

АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТ 2006

Относно бюджет 2006, в цялостност той може да се определи като консервативен бюджет на статуквото. Заложената в него подоходна, данъчна и осигурителна политики няма да доведат до по-справедливо разпределение на резултатите на икономическия растеж.
messi
0 0
Механизмът на осъществяване на фискалната политика в условията на преход към социално-ориентирано пазарно стопанство 12 стр.

Механизмът на осъществяване на фискалната политика в условията на преход към социално-ориентирано пазарно стопанство

На съвременния етап от развитието на пазарното стопанство основният проблем пред икономическата политика сега е не дали, а как да се осъществява пазарното регулиране.
messi
0 0
Безработица същност видове и причини 11 стр.

Безработица – същност, видове и причини

„Безработица” – едно съвременно понятие за днешния свят, което носи ужасяващо послание за хората. Да си безработен днес, е бреме и една негативна емоция, през която човек поне веднъж в живота си преминава.
messi
0 0
Основни понятия и величини в макроикономиката Измерване 13 стр.

Основни понятия и величини в макроикономиката. Измерване.

Автономните участници в икономическите процеси се означават с термина икономически агенти. Това са индивиди, организирани групи или институции, които във физически, институционален и социален аспект се определят от съответната законова и нормативна база н
messi
0 0