Материали 1-10 от 452

Макро и микро икономика 18 стр.

Макро и микро икономика

1. Същност, роля и функции на пазара. Пазарен механизъм. Пазарно равновесие. Еластичност на търсенето и предлагането. 2. Брутен вътрешен продукт - основен макроикономически показател. Измерване, номинален и реален брутен вътрешен продукт. 3. Фискална
peperudka88
0 0
Монетарна и фискална политика в модела IS-LM 15 стр.

Монетарна и фискална политика в модела IS-LM

Лекция по макроикономика. Цяла лекция с всички графики. С тази тема ще бьдат придобити знания за това какво представлява моделът на макроикономическото равновесие на стоковия и паричния пазар...
aronn
0 0
Лекция по микроикономика 1 стр.

Лекция по микроикономика

Според Адам Смит всеки дял на съвременното икономическо познание пряко или косвено се занимава с въпроса за преуспяването на нациите и икономическото състояние на обществото и неговите членове. Всичко това е като основна сфера за изследване...
nerven
0 0
Трябва ли може ли и как правителството да се намесва в икономиката 4 стр.

Трябва ли, може ли и как правителството да се намесва в икономиката?

Едни от утвърдените и традиционно използвани средства за въздействие от страна на правителството върху икономическите процеси в желаната насока са: фискална политика, монетарна политика, политика на доходите и външноикономическа политика...
the_magicer
0 1