Материали 1-10 от 456

Принципи на макроикономиката 3 стр. очаква одобрение

“Принципи на макроикономиката”

Курсът по Макроикономика приключва с провеждане на четири семинарни занятия. В тях студентите участват с курсов проект, чието заглавие те определят самостоятелно в областта на предложените за обсъждане въпроси в някоя от семинарните теми
messi
0 0
Макро и микро икономика 18 стр.

Макро и микро икономика

1. Същност, роля и функции на пазара. Пазарен механизъм. Пазарно равновесие. Еластичност на търсенето и предлагането. 2. Брутен вътрешен продукт - основен макроикономически показател. Измерване, номинален и реален брутен вътрешен продукт. 3. Фискална
peperudka88
0 0
Монетарна и фискална политика в модела IS-LM 15 стр.

Монетарна и фискална политика в модела IS-LM

Лекция по макроикономика. Цяла лекция с всички графики. С тази тема ще бьдат придобити знания за това какво представлява моделът на макроикономическото равновесие на стоковия и паричния пазар...
aronn
0 0
Лекция по микроикономика 1 стр.

Лекция по микроикономика

Според Адам Смит всеки дял на съвременното икономическо познание пряко или косвено се занимава с въпроса за преуспяването на нациите и икономическото състояние на обществото и неговите членове. Всичко това е като основна сфера за изследване...
nerven
0 0