Материали 1-10 от 362

Макро и микро икономика 0 стр. очаква одобрение

Макро и микро икономика

1. Същност, роля и функции на пазара. Пазарен механизъм. Пазарно равновесие. Еластичност на търсенето и предлагането. 2. Брутен вътрешен продукт - основен макроикономически показател. Измерване, номинален и реален брутен вътрешен продукт. 3. Фискална
peperudka88
0 0
Световните икономически кризи през 21-ви век 9 стр.

Световните икономически кризи през 21-ви век

Икономическите кризи са явление типично за капиталистическите пазарни икономики. Стопанския спад обикновено има цикличен характер, който служи за "приземяване" на очакванията на някои играчи, които имат прекалено оптимистична оценка за п
silviQ
0 0
Курсова работа по Макроиконмика 10 стр.

Курсова работа по Макроиконмика

курсова работа по макроиконмика за 1 семестър счетоводство. Пресметнете личния разполагаем доход, личните потребителски разходи и спестяванията на вашето домакинство за последния месец. съобразно жизнените си планове, разработете таблица и начертайте кр..
dannyboy
0 0
Икономически цикли същност фази и последствия 15 стр.

Икономически цикли – същност, фази и последствия

За пазарните икономики, като цяло, е характерно развитие, намиращо израз в дълготрайна тенденция (тренд) на увеличаване обема на произведените стоки и услуги и нарастване на доходите на икономическите субекти...
gecata_maina
0 0
Безработица - същност видове и причини 15 стр.

Безработица - същност, видове и причини

Един от централните моменти на макроикономическата теория е въпросът за заетостта и безработицата. Той има многопланово значение, защото, от една страна, заетостта и безработицата са едни от съществените индикатори на икономическото състояние...
daniche90
0 0