Материали 1-10 от 1

Безработица и инфлация Заетост и безработица 2 стр.

Безработица и инфлация. Заетост и безработица

Заетостта показва доколко трудоспособното население е осигурено с работни места. За заети се считат всички лица, които се занимават с обществено полезен труд с цел удовлетворяване на потребностите си и не нарушават съществуващото законодателство.
cblock
1 0