Материали 1-10 от 219

Гимнастика 2 стр.

Гимнастика

н а урок по физическо възпитание за III клас Т е м а н а у р о к а: Гимнастика З а д а ч и н а у р о к а : Образователни: 1. Начално разучаване:Равновесно ходене 2. Затвърждаване не земни упражнения-тилна стойка и кълбо напред;
donbabione
0 0
Адаптирано физическо възпитание за деца със СОП 39 стр.

Адаптирано физическо възпитание за деца със СОП

Известно е, че 75-80% от информацията в мозъка от околния свят постъпва чрез зрителния анализатор. Затова и всяко зрително увреждане дава отражение в физическото или психическото развитие на индивида.
0 2