Материали 1-3 от 3

Обща характеристика на електрофизичните и електрохимичните технологии Класификация 80 стр.

Обща характеристика на електрофизичните и електрохимичните технологии. Класификация.

ЕФ и ЕХ обработване обхваща голяма група процеси и методи, прилагани за формообразуване или целенасочено изменение на физикомеханичните х-ки на материала или на повърхностен слой...
ndoe
3 0 0