Материали 1-10 от 37

Структура на медийната комуникация 5 стр.

Структура на медийната комуникация

Не съществува единна теория, претендираща за изчерпателно обяснение на основните процеси, ефекти и механизми на масовата комуникация. Аналогична и ситуацията в областта на невербалното поведение в комуникацията лице в лице...
dannyboy
0 0
Общуване с медиите 32 стр.

Общуване с медиите

Общуването с медиите се възприема като инвестиция в търсенето, създаването, поддържането и задържането на клиентите със средствата на публичната комуникация, осъществявана главно чрез преса, радио и телевизия...
cblock
0 0
Предаване част от медийното пространство в България насочено към детска аудитория 5 стр.

Предаване, част от медийното пространство в България, насочено към детска аудитория

Избрах предаването "Приказки за физиката и астрономията", защото научава децата на много интересни неща, като опити и факти за физиката и астрономията, които са полезни и необходими...
the_magicer
0 0
Понятия в теорията на масовата комуникация 7 стр.

Понятия в теорията на масовата комуникация

Най-общо комуникацията се определя като обмен на знакови структури, чрез които се пораждат смисли. Единици на комуникацията са цялостните езикови и всякакви други знакови комплекси (текстове), които всеки път биват създавани, предавани, получавани...
aronn
0 2
Социалните медии основен канал за разпространение на информация 12 стр.

Социалните медии – основен канал за разпространение на информация

Човекът е определено социално същество. Неговата дейност протича при социални условия, в групи или под натиска на социално обкръжение...
rusev02
0 0
Междуличностни комуникации 10 стр.

Междуличностни комуникации

Комуникацията – тя може да се определи като трансфер на информация от един човек към друг. Тя е начин да се свържем с другия, чрез предаване на идеи, мисли, факти, чувства и ценности...
aronn
0 0