Материали 1-10 от 10

Междуличноцтни о организационни комуникации 11 стр.

Междуличноцтни о организационни комуникации

Комуникацията – тя може да се определи като трансфер на информация от един човек към друг. Тя е начин да се свържем с другия, чрез предаване на идеи, мисли, факти, чувства и ценности. Комуникирането не трябва да се разбира само като разговор и още по-
messi
0 0 0
Информационно осигуряване на процеси 36 стр.

Информационно осигуряване на процеси

При определянето на информацията се следват различни подходи от различни гледни точки. Във философията се разглежда най-общия смисъл на информацията и отношението й към другите философски категории.
messi
0 0 0
Разработени теми по Масови комуникации 128 стр.

Разработени теми по Масови комуникации

Човекът е специално социално животно – употребява символи, жестове и знаци, за да изрази себе си, да отрази състояния и действия, които са осъществени, осъществяват се или има намерение да предприеме.
messi
0 0 0
Структура на медийната комуникация 5 стр.

Структура на медийната комуникация

Не съществува единна теория, претендираща за изчерпателно обяснение на основните процеси, ефекти и механизми на масовата комуникация. Аналогична и ситуацията в областта на невербалното поведение в комуникацията лице в лице...
dannyboy
0 0 0
Общуване с медиите 32 стр.

Общуване с медиите

Общуването с медиите се възприема като инвестиция в търсенето, създаването, поддържането и задържането на клиентите със средствата на публичната комуникация, осъществявана главно чрез преса, радио и телевизия...
cblock
0 0 0
Предаване част от медийното пространство в България насочено към детска аудитория 5 стр.

Предаване, част от медийното пространство в България, насочено към детска аудитория

Избрах предаването "Приказки за физиката и астрономията", защото научава децата на много интересни неща, като опити и факти за физиката и астрономията, които са полезни и необходими...
the_magicer
0 0 0