Материали 1-7 от 7

Инженерна графика 27 стр.

Инженерна графика

Структура на процеса на конструиране и видове технически документи. Общи правила за оформяне на технически документи. Документиране на технически обекти чрез схеми. Видове и типове схеми. Общи изисквания към изпълнението на схеми...
emoto_92
105 2 0
Графичен дизайн 38 стр.

Графичен дизайн

Графичният дизайн носи послания за културните, духовни и материални ценности. Той се развива като самостоятелно звено въз основа на комуникативните функции на дизайна , като произведенията му се проявяват на границата между изкуството и комуникацията...
mOn
48 1 0